Certyfikowane szkolenia

Sygnały sensoryczne dziecka w przedszkolu i szkole

20.00 

 Prowadząca: mgr Marta Mieszała – Absolwentka studiów I-go stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna – specjalność: Pedagogika lecznicza Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu oraz absolwentka studiów II-go stopnia na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Logopedia Kliniczna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich oraz studiów podyplomowych na kierunku Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich. Certyfikowany terapeuta metody integracji sensorycznej I-go i II-go stopnia posiadający kwalifikacje do przeprowadzania diagnozy i programowania procesu terapeutycznego metodą integracji sensorycznej wg J. Ayres. Absolwentka Studiów Doktoranckich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu (bez uzyskania tytułu doktora). Obszar zainteresowań naukowych – dziecko u progu edukacji wczesnoszkolnej a zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii oraz szkoleń poruszających tematykę integracji sensorycznej. Czynna oraz bierna uczestniczka konferencji naukowo-szkoleniowych o wyżej wspomnianej tematyce.

Program szkolenia:

  1. Świadomość ciała, planowanie motoryczne, dyskryminacja wzrokowa, język, uczenie się (szkolne), bezpieczeństwo emocjonalne, umiejętności szkolne – czyli znaczenie układu dotykowego w codziennym życiu przedszkolnym i szkolnym dziecka;
  2. Pewność grawitacyjna, ruch i równowaga, napięcie mięśniowe, koordynacja obustronna – czyli w jaki sposób odczytać u dziecka (szczególnie u dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym) sygnały pochodzące z układu przedsionkowego;
  3. Znaczenie funkcji wzrokowych i słuchowych w opanowaniu umiejętności związanych z czytaniem;
  4. Koordynacja oko-ręka, praksja wzrokowa oraz reakcje posturalne wpływające na zachowanie się dziecka w przedszkolu i w szkole;
  5. Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym w sytuacji nieharmonijnego funkcjonowania układu słuchowego;
  6. „Mózg emocjonalny” czyli rola układu limbicznego w procesie uczenia się dziecka.