Certyfikowane szkolenia

Zaburzenia sensoryczne u dzieci ze spektrum autyzmu

20.00 

Prowadząca: mgr Agnieszka Karłuk – Trener Umiejętności Społecznych, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog. Pedagog opiekuńczo-wychowawczy. Edukator i rehabilitant osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum Autyzmui z zespołem Aspergera. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel plastyki. Twórca innowacyjnych programów i realizator zajęć dotyczących fototerapii, kodowania jako twórczego działania i zajęć doskonalących technikę czytania. Wykładowca specjalizujący się w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Program szkolenia:

  1. Charakterystyka zaburzeń sensorycznych.
  2. Objawy dysfunkcji procesów integracji sensorycznych.
  3. Terapia integracji sensorycznej jako skuteczna metoda.
  4. Analiza zaburzeń sensorycznych i sensoryzmów.
  5. Odbieranie rzeczywistości przez zmysły.

Zamawiając ten produkt otrzymujesz:

  • certyfikat w formacie PDF