Szkolenia Specjalistyczne

Uwaga! Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line. Uczestnicy otrzymają Certyfikat.

Termin:  13.04.2021 (wtorek) w godzinach: 19.00 – 20.00

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: dołącz do pokoju online

Osoby prowadzące: mgr Małgorzata Malcan-Kołaczkowska – wykładowca akademicki, neurologopeda, pedagog specjalny, międzynarodowy terapeuta Metody JIAS, współzałożyciel i dyrektor przedszkola z oddziałami  specjalnymi.

Program szkolenia:

 1. Percepcja wzrokowa i jej rola w rozwoju dziecka.
 2. Rozwój percepcji wzrokowej.
 3. Przyczyny zaburzeń w obrębie percepcji wzrokowej.
 4. Usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu.

Termin: 15.04.2021 w godzinach 19.00-20.30

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: dołącz do pokoju online

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Ornowska – psycholog kliniczny specjalizujący się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Terapeuta ESDM, Certyfikowany diagnosta ADOS-2

Program szkolenia:

 1. Diagnoza autyzmu w oparciu o klasyfikację ICD-10.
 2. Zaburzenia w obszarze interakcji społecznych u dzieci z ASD.
 3. Komunikowanie się dzieci autystycznych.
 4. Nieprawidłowości w obszarze zachowania, zainteresowań oraz podejmowanych aktywności.
 5. Atypowe reakcje na bodźce sensoryczne.
 6. Autyzm, a rozwój poznawczy.
 7. Rozwój ruchowy u dzieci z autyzmem.

Termin: wkrótce

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoba prowadząca: mgr Monika Kroczek – pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, specjalista w zakresie edukacji i rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Program szkolenia: 

 1. Krótkie omówienie terminu „samodzielność samoobsługowa”.
 2. Rozwój sprawności rąk w ciągu dwunastu miesięcy życia dziecka (od pierwszych nieporadnych dotknięć do manipulacji)- kluczowe kompetencje warunkujące osiągnięcie pełnej samoobsługi.
 3. Etapy rozwoju samoobsługi.
 4. Podstawowe strategie nauczania, podpowiedzi i ich hierarchia, wzmocnienia.
 5. Co sprzyja a co przeszkadza dzieciom w nabywaniu umiejętność związanych z samodzielnością?
 6. Uczenie samodzielności w kontekście: samoobsługi, treningu toaletowego, zabawy, komunikacji, jedzenia, spania
  1. sposób prowadzenia treningu toaletowego: fazy treningu, zapis, wdrożenie (czynności wymagające odwrażliwiania np. obcinanie włosów i paznokci, przyjmowanie leków itp.),
  2. etapy nauki jedzenia (źródła trudności z jedzeniem u dzieci z zaburzeniami rozwoju),
  3. etapy rozwoju zabawy (dobór zabawek, wykorzystanie zabawy do uczenia sytuacyjnego),
  4. rodzaje trudności związane ze spaniem, metody radzenia sobie z tymi trudnościami.
 1. Wskazówki w zakresie pomocy dorosłego i czynności dziecka przy nauce zakładania bielizny, wdzianka, bluzki, podkoszulki, skarpetek, zawiązywania sznurowadeł,  zapinania guzików, zamków błyskawicznych.

Termin: wkrótce

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Wiśniewska – nauczyciel języka angielskiego na wszystkich etapach edukacyjnych, nauczyciel wychowania  przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych

Program szkolenia:

 1. Geneza metody: Total Physical Response.
 2. Rola dziecka w procesie nabywania języka metodą TPR.
 3. Rola nauczyciela stosującego metodę TPR.
 4. Fazy wprowadzania słownictwa – pokaz filmu instruktażowego.
 5. Przyswajanie języka obcego poprzez słuchanie – przykłady ćwiczeń.
 6. Przyswajanie języka obcego poprzez obserwację – przykłady ćwiczeń.
 7. Przyswajanie języka obcego poprzez naśladowanie – przykłady ćwiczeń.
 8. Jak przygotować się do zajęć? 

Termin: wkrótce

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Ornowska – psycholog kliniczny specjalizujący się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, pracownik Porani Psychologiczno-Pedagogicznej, Terapeuta ESDM, Certyfikowany diagnosta ADOS-2

Program szkolenia:

 1. Wpływ autyzmu na zachowania społeczne, komunikowanie oraz formy aktywności i zainteresowania.
 2. Przygotowanie miejsca do pracy z dzieckiem autystycznym.
 3. Praca nad komunikacją odbiorczą i nadawczą.
 4. Naśladowanie jako podstawa nabywania umiejętności.
 5. Nauka zabawy.
 6. Samodzielność dziecka z ASD.
 7. Poszerzanie umiejętności poznawczych.
 8. Nauka bycia z drugą osobą – umiejętności społeczne, wspólne pole uwagi.

Termin: wkrótce

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Ornowska – psycholog kliniczny specjalizujący się w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, pracownik Porani Psychologiczno-Pedagogicznej, Terapeuta ESDM, Certyfikowany diagnosta ADOS-2

Program szkolenia:

 1. Autyzm, a szkoła ogólnodostępna.
 2. Wsparcie ucznia autystycznego w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji rówieśniczych.
 3. Dostosowanie miejsca pracy do potrzeb ucznia.
 4. Nabywanie wiedzy – formy i metody pracy.
 5. Sprawdzanie wiedzy u ucznia z autyzmem.
 6. Dodatkowe zajęcia na terenie szkoły.
 7. Współpraca szkoły z rodzicami dziecka.
 8. Trudne zachowania i strategie radzenia sobie z nimi.

Termin: wkrótce

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Zubiel – psycholog, neurologopeda, terapeuta neurorozwojowy INPP i instruktor metody, terapeuta treningu słuchowego metodą Johansena oraz terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany diagnosta ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule).

Program szkolenia:

 1. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu integracji sensorycznej oraz rozwoju odruchów wczesnodziecięcych.
 2. Omówienie związku pomiędzy dysfunkcjami sensomotorycznymi i neurorozwojowymi, a specyficznymi trudnościami w nabywaniu kompetencji edukacyjnych.
 3. Zaproponowanie przykładowych form wsparcia terapeutycznego.

Termin: wkrótce

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Zubiel – psycholog, neurologopeda, terapeuta neurorozwojowy INPP i instruktor metody, terapeuta treningu słuchowego metodą Johansena oraz terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany diagnosta ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule).

Program szkolenia:

 1. Omówienie układów sensorycznych krytycznych dla rozwoju mowy.
 2. Omówienie związku pomiędzy przetwarzaniem sensorycznym a rozwojem mowy
 3. Przedstawienie przykładowych ćwiczeń wspierających rozwój mowy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej.

Termin: wkrótce

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: mgr Iza Sokołowska-Zatorska – pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel akademicki, terapeuta integracji sensorycznej, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej i metody Integracji Odruchów wg programu Sally Goddard. Wieloletni doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W latach 2012-2018 koordynator merytoryczny i terapeuta w projekcie dla uczniów z zespołem Aspergera „Uwaga dla Asa”  realizowanym przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji Pracy w Szkole dla Dzieci Autystycznych – wdrożonego do praktyki w 1998r. 

Program szkolenia:

 1. Kryteria diagnostyczne.
 2. Deficyt teorii umysłu  w autyzmie.
 3. Organizacja pracy.

Termin:  wkrótce

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: mgr Iza Sokołowska-Zatorskapedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel akademicki, terapeuta integracji sensorycznej, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej i metody Integracji Odruchów wg programu Sally Goddard. Wieloletni doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W latach 2012-2018 koordynator merytoryczny i terapeuta w projekcie dla uczniów z zespołem Aspergera „Uwaga dla Asa”  realizowanym przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji Pracy w Szkole dla Dzieci Autystycznych – wdrożonego do praktyki w 1998r. 

Program szkolenia:

 1. Przyczyny trudnych zachowań.
 2. Model A-B-C.
 3. Wzmocnienia.
 4. Środowisko proaktywne.
 5. Kierowanie zachowaniem.

Termin: wkrótce

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: mgr Iza Sokołowska-Zatorskapedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel akademicki, terapeuta integracji sensorycznej, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej i metody Integracji Odruchów wg programu Sally Goddard. Wieloletni doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W latach 2012-2018 koordynator merytoryczny i terapeuta w projekcie dla uczniów z zespołem Aspergera „Uwaga dla Asa”  realizowanym przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji Pracy w Szkole dla Dzieci Autystycznych – wdrożonego do praktyki w 1998r. 

Program szkolenia:

 1. Podstawy formalno-prawne.
 2. Diagnoza funkcjonalna.
 3. Strefa najbliższego rozwoju.

Termin: wkrótce

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: mgr Iza Sokołowska-Zatorskapedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel akademicki, terapeuta integracji sensorycznej, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej i metody Integracji Odruchów wg programu Sally Goddard. Wieloletni doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W latach 2012-2018 koordynator merytoryczny i terapeuta w projekcie dla uczniów z zespołem Aspergera „Uwaga dla Asa”  realizowanym przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji Pracy w Szkole dla Dzieci Autystycznych – wdrożonego do praktyki w 1998r. 

Program szkolenia:

 1. Czynniki wspierające rozwój.
 2. Aspekty rozwoju psychoruchowego.
 3. Działania wspierające/usprawniające rozwój.

Termin: wkrótce

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: mgr Iza Sokołowska-Zatorskapedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel akademicki, Terapeuta integracji sensorycznej, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej i metody Integracji Odruchów wg programu Sally Goddard, wieloletni doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W latach 2012-2018 koordynator merytoryczny i terapeuta w projekcie dla uczniów z zespołem Aspergera „Uwaga dla Asa”  realizowanym przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu. Współautorka Innowacyjnego Programu Dotyczącego Zmian Organizacji Pracy w Szkole dla Dzieci Autystycznych – wdrożonego do praktyki w 1998r. 

Program szkolenia:

 1. Nadreaktywność sensoryczna.
 2. Podreaktywność sensoryczna.
 3. Przykłady działań usprawniających.

Termin: wkrótce

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: mgr Martyna Manowska-Laszczak – wykładowca akademicki, nauczyciel języka angielskiego oraz informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych, osoba dwujęzyczna (polsko-brytyjska), nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, egzaminator OKE, egzaminator British Council, Pearson oraz Cambridge, specjalista z zakresu metod aktywizujących w nauczaniu języka angielskiego, instruktor robotyki i programowania, była aktorka muzycznego teatru młodzieżowego „eF”.

Program szkolenia:

 1. Omówienie różnych programów do tworzenia prezentacji multimedialnych, takich jak np. Google Share czy Prezi oraz poznanie ich możliwości.

Termin: 

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: mgr Martyna Manowska-Laszczak – wykładowca akademicki, nauczyciel języka angielskiego oraz informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych, osoba dwujęzyczna (polsko-brytyjska), nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, egzaminator OKE, egzaminator British Council, Pearson oraz Cambridge, specjalista z zakresu metod aktywizujących w nauczaniu języka angielskiego, instruktor robotyki i programowania, była aktorka muzycznego teatru młodzieżowego „eF”.

Program szkolenia:

 1. Czym jest proces gamifikacji, dlaczego jest ważny w procesie nauczania?
 2. Poznanie programu Genially i jego możliwości. 
 3. Tworzenie krok po kroku prezentacji gamefikującej.

Termin: 

Czas trwania: 1,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: mgr Martyna Manowska-Laszczak – wykładowca akademicki, nauczyciel języka angielskiego oraz informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych, osoba dwujęzyczna (polsko-brytyjska), nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, egzaminator OKE, egzaminator British Council, Pearson oraz Cambridge, specjalista z zakresu metod aktywizujących w nauczaniu języka angielskiego, instruktor robotyki i programowania, była aktorka muzycznego teatru młodzieżowego „eF”.

Program szkolenia:

 1. Omówienie koncepcji montażu, z czym to się je? Co trzeba wiedzieć? Na przykładzie dwóch programów do montażu. 
 2. Przedstawienie przykładowych programów oraz przydatnych stron ułatwiających pracę z surowym materiałem.

Termin:  wkrótce

Czas trwania: 2,5 h

Miejsce: online

Osoby prowadzące: inż. Rafał Wieszczycki

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie teoretyczne do technik szybkiego czytania.
 2. Jak zmierzyć własną prędkość czytania?
 3. Jedna z najbardziej efektywnych technik pomagających zwiększyć szybkość czytania.
 4. Time management w trakcie uczenia się i powtórek – nie zawsze dłużej znaczy lepiej.
 5. Jeśli nie dysleksja to co to jest? – jakie specyficzne trudności napotykają uczniowie w trakcie nauki czytania?
 6. Trening czyni mistrza – jak pomóc uczniom w treningu czytania?
 7. Prędkość czytania i koncentracja VS zrozumienie czytanego tekstu.
 8. Zarządzanie czasem w służbie efektywnej nauce.