Certyfikowane szkolenia

Analizator słuchowy: funkcje – zaburzenia – stymulacja

20.00 

Prowadząca:

dr Agnieszka Dłużniewska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, surdologopeda, afazjolog. Adiunkt w Zakładzie Surdopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, surdologopeda w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Słuchu i Mowy w Płocku. Recenzentka w czasopiśmie Universal Journal of Educational Research, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów. 

Program szkolenia:

  1. Słuch fizjologiczny – słuch mowny.
  2. Podfunkcje analizatora słuchowego i ich rola w uczeniu się.
  3. Objawy zaburzeń analizatora słuchowego.
  4. Ćwiczenia usprawniające funkcje słuchowe.

Zamawiając ten produkt otrzymujesz:

  • dostęp do wideo-zapisu szkolenia
  • certyfikat w formacie PDF