Informacja dot. najbliższego szkolenia

Temat: Zaburzenia sensoryczne u dzieci ze spektrum autyzmu

Termin: 21.05.2024r. (wtorek) w godzinach: 20.00-21.30

 

Prowadząca: mgr Agnieszka Karłuk – Trener Umiejętności Społecznych, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog. Pedagog opiekuńczo-wychowawczy. Edukator i rehabilitant osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum Autyzmui z zespołem Aspergera. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel plastyki. Twórca innowacyjnych programów i realizator zajęć dotyczących fototerapii, kodowania jako twórczego działania i zajęć doskonalących technikę czytania. Wykładowca specjalizujący się w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Program szkolenia:

  1. Charakterystyka zaburzeń sensorycznych.
  2. Objawy dysfunkcji procesów integracji sensorycznych.
  3. Terapia integracji sensorycznej jako skuteczna metoda.
  4. Analiza zaburzeń sensorycznych i sensoryzmów.
  5. Odbieranie rzeczywistości przez zmysły.
Rejestracja na szkolenie

Uczestnicy mają możliwość otrzymania Certyfikatu w wersji elektronicznej. 

Zamówienia należy dokonać za pomocą linku, który zostanie udostępniony podczas szkolenia. Koszt certyfikatu to 20,00 zł (dwadzieścia złotych). 

Pytania proszę kierować na adres e-mail: pdn@wsnp.edu.pl

Instytut Studiów Podyplomowych
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli