Certyfikowane szkolenia

Terapia ręki. Kompendium wiedzy w teorii i praktyce

20.00 

Prowadząca: Dorota Figaszewska – magister pedagogiki resocjalizacyjnej, wykładowca. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Certyfikowany terapeuta ręki I i II stopnia, arteterapeuta. 

Program szkolenia: 

  1. Anatomia ręki i jej wpływ na funkcjonowanie kończyny górnej.
  2. Etapy rozwoju motorycznego i funkcjonalnego kończyny górnej.
  3. Czynniki wspierające prawidłową pracę ręki podczas pisania oraz czynniki zaburzające.
  4. Propozycje zabaw i ćwiczeń w terapii ręki.