Certyfikowane szkolenia

Trening Umiejętności Społecznych

20.00 

Prowadząca: mgr Agnieszka Karłuk – Trener Umiejętności Społecznych, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog. Pedagog opiekuńczo-wychowawczy. Edukator i rehabilitant osób z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum Autyzmu i z zespołem Aspergera. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciel plastyki. Twórca innowacyjnych programów i realizator zajęć dotyczących fototerapii, kodowania jako twórczego działania i zajęć doskonalących technikę czytania. Wykładowca specjalizujący się w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program szkolenia:

  1. Przedstawienie definicji Treningu Umiejętności Społecznych
  2. Cele, treści i zadania treningu.
  3. Ukazanie znaczenia potrzeb wynikających z emocji i trudności emocjonalnych dzieci.
  4. Omówienie poprawy funkcjonowania w relacjach rówieśniczych.
  5. Przedstawienie aspektu  pozytywnych przejawów emocji i zamiany emocji negatywnych na pozytywne.
  6. Efekty Treningu Umiejętności Społecznych i oddziaływań wychowawczych.