Certyfikowane szkolenia

 Aplikacje w edukacji 

20.00 

Temat: Aplikacje w edukacji 

Termin: 26.03.2024r. (wtorek) w godzinach: 19.00-20.30 

Prowadząca: mgr Monika Węgrzyn – wykładowca akademicki, psychoprofilaktyk społeczny, doradca zawodowy, pedagog, logopeda, ekspert w zakresie nowoczesnych technologii i aplikacji edukacyjnych, specjalista edukacji włączającej, orzecznik. 

Program szkolenia:  

  1. Przegląd ciekawych aplikacji m.in. Padlet, Wakelet, Mentimeter, Flipgrid i innych.
  2. Praktyczne zastosowania i magiczne funkcje poznanych aplikacji.
  3. Tablice, narzędzia do organizacji materiałów dydaktycznych.
  4. Interaktywne prezentacje i ankiety.
  5. Narzędzia do szybkiego sprawdzania zrozumienia.
  6. Kreatywne narzędzia do angażowania uczniów.