Certyfikowane szkolenia

Metody pracy z uczniem z dysleksją, dysgrafią i dysortografią

20.00 

Prowadząca: mgr Anetta Sobieszek – polonistka, wykładowca akademicki, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, terapeuta miofunkcjonalny. 

Program szkolenia: 

  1. Definicja i rodzaje dysleksji
  2. Uczeń z opinią w szkole ogólnodostępnej
  3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  4. Praktyczne wskazówki i metody pracy z uczniem z dysleksją, dysgrafią i dysortografią