Certyfikowane szkolenia

Specyficzne trudności w uczeniu się dzieci w pierwszych latach nauki szkolnej. Spojrzenie z perspektywy zaburzeń neurorozwojowych i sensomotorycznych.

20.00 

Prowadząca: mgr Katarzyna Zubiel – psycholog, neurologopeda, terapeuta neurorozwojowy INPP i instruktor metody, terapeuta treningu słuchowego metodą Johansena oraz terapeuta integracji sensorycznej, certyfikowany diagnosta ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule).

Program szkolenia:
1. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu integracji sensorycznej oraz rozwoju odruchów wczesnodziecięcych.
2. Omówienie związku pomiędzy dysfunkcjami sensomotorycznymi i neurorozwojowymi, a specyficznymi trudnościami w nabywaniu kompetencji edukacyjnych.
3. Zaproponowanie przykładowych form wsparcia terapeutycznego.


Zamawiając ten produkt otrzymujesz:

  • dostęp do wideo-zapisu szkolenia
  • certyfikat w formacie PDF