Certyfikowane szkolenia

Wybór metody a efektywność nauki czytania

20.00 

Temat: Wybór metody a efektywność nauki czytania

Prowadząca: dr Agnieszka Dłużniewska – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, surdologopeda, afazjolog. Adiunkt w Zakładzie Surdopedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, surdologopeda w Dziennym Ośrodku Rehabilitacji Słuchu i Mowy w Płocku. Recenzentka w czasopiśmie Universal Journal of Educational Research, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów.

Program szkolenia: 

  1. Gotowość a dojrzałość do nauki czytania i pisania. 
  2. Czytanie i pisanie jako umiejętności rozwojowe. 
  3. Przegląd wybranych metod nauki czytania i pisania.
  4. Wady i zalety wybranych metod nauki czytania i pisania.