Certyfikowane szkolenia

Mindfulness w edukacji

20.00 

Prowadząca: mgr Monika Węgrzyn – wykładowca akademicki, psychoprofilaktyk społeczny, doradca zawodowy, pedagog, logopeda, ekspert w zakresie nowoczesnych technologii                   i aplikacji edukacyjnych, specjalista edukacji włączającej, orzecznik.

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie do mindfulness
  2. Techniki mindfulness i ich praktyczne zastosowanie w przedszkolu i w klasie
  3. Narzędzia do nauczania mindfulness
  4. Tworzenie interaktywnych i uważnych przestrzeni edukacyjnych
  5. Metody oceny zrozumienia i zaangażowania uczniów w praktykę mindfulness
  6. Strategie angażowania uczniów i rozwijania ich kompetencji emocjonalnych poprzez mindfulness